Geir Nilsen

Cand.scient. - informatikk

CV

Publikasjon i forbindelse med hovedfag; 4 sider

Hovedfagsrapport; 190 sider

Liste over kurs jeg har tatt

Kontaktinformasjon

Min profil på LinkedIn

Startside