Geir Nilsen

Cand.scient. - informatikk

CV

Publikasjon i forbindelse med hovedfag; 4 sider

Hovedfagsrapport; 190 sider

Liste over kurs jeg har tatt

Kontaktinformasjon

Min profil på LinkedIn

Startside

Kurskode Studiepoeng
Informatikk Forskningsoppgave INHOVED 60
Introduksjonskurs for (nye) hovedfagsstudenter - intensivkurs IN-IFHS 0
Logikk IN318 12
Datakommunikasjon IN270 12
VLSI-konstruksjon IN241 12
Digital systemkonstruksjon IN240 9
Teknisk programvare II IN228 9
Informasjonsteknologi og samfunn IN166 15
Program- og maskinvare IN147 15
Algoritmer og datastrukturer IN115 12
Introduksjon til signal- og bildebehandling IN106 9
Grunnkurs i programmering IN105 15
Naturvitenskapelig programmeringslaboratorium IN104 6
Programmeringslaboratorium IN102 6
Matematikk Matematisk analyse MA105 15
Vektorregning og lineær algebra MA104 15
Grunnkurs i matematikk MA100 15
Matematiske metoder MA001 6
Statistikk Innføring i statistikk og sannsynlighetsregning ST101 6
Almenn statistikk ST001 15
Fysikk Data-assistert konstruksjon av kretselektronikk FYS329 12
Elektronikk byggemetoder FYS317 10
Geofysikk Løsning av geofysiske problemstillinger ved bruk av FORTRAN GF201 3
Astronomi Grunnkurs i astronomi A101 12
ExPhil Exsamen philosophicum EXPHIL96 15
316